Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksInternational Affairs Unit

INTERNATIONAL AFFAIRS UNIT

BIL

TUGAS & TANGGUNGJAWAB (TOR)

UNIT HAL EHWAL ANTARABANGSA

1

Menyelaras & memantau kerjasama di dalam bidang penerangan & media bersama negara-negara anggota ASEAN dan antarabangsa seperti AMRI, BIMP-EAGA, OIC & UNESCO.

2

Berperanan selaku setiausaha bagi Jawatankuasa Kecil Penerangan ASEAN-COCI (Sub-Committee on Information).

3

Merancang, mengusahakan & melaksanakan aktiviti & program ke arah meningkatkan kesedaran  & pengetahuan orang ramai mengenai ASEAN melalui penyampaian taklimat, seminar, media cetak & media baharu.

4

Menyelaras program-program kerjasama latihan & penempatan ASEAN dan antarabangsa.

5

Merancang, melaksana, menyelaras & memantau program-program kerjasama bidang penerangan di bawah Memorandum Persafahaman (MoU) dengan Malaysia, Thailand, Republik Singapura dan Oman.PSG (Aj) SAADIATUL NUR AQILAH BINTI HAJI JAMAN.jpg

Head of International Affairs Unit

‚ÄčDayang Saadiatul Nur Aqilah binti Haji Jaman

Information Officer

aqilah.jaman@information.gov.bn


Dayang Dona Azfina binti Ibrahim
Information Field Officer
dona.ibrahim@information.gov.bnDayangku Nur Effa Ryina binti Pengiran Haji Hamdani

Assistant Information Field Officer
effa.hamdani @information.gov.bn


Dayang Fa'ezah Hayati binti Haji Abdul Rahman
Clerk
faezah.rahman@information.gov.bn