Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksKronologi

Sejarah Bangunan Jabatan Penerangan

bangunan penerangan emels2.jpg

                                               2014


1 April 1952

Jabatan Penerangan ditubuhkan dan dikenali sebagai Perkhidmatan Penerangan Brunei.

  
1954Cawangan Penerangan di Daerah Belait dan Bilik Bacaan Penerangan ditubuhkan.
  
1956Pelita Brunei, akhbar rasmi kerajaan pertama diterbitkan menggunakan bentuk siklostil.
  
1 Januari 1956/1958

Pengiran Mohd Yusof bin Pengiran Haji Abdul Rahim (kini dikenali sebagai Yang Amat Mulia Pengiran Setia Negara Pengiran  (Dr.) Haji Mohd Yusof bin Pengiran Haji Abdul Rahim) dilantik sebagai Pegawai Penerangan pertama di negara ini.

Bilik Bacaan Penerangan ditubuhkan di Pekan Bangar, Daerah Temburong dan di Daerah Tutong pada tahun berikutnya.

Dengan penubuhan Perkhidmatan Radio Brunei pada tahun 1957, Perkhidmatan Penerangan memberikan subsidi untuk membeli radio-radio dengan bayaran ansuran bulanan dalam tempoh setahun. Pada tahun 1958, Perkhidmatan Penerangan telah menjual sebanyak 1048 set radio ke seluruh  bandar.

  
15 Februari 1959Setelah menjalani pelbagai perubahan, Pelita Brunei buat pertama kalinya dicetak menggunakan mesin.
  
Mac 1960Terbitan bulanan berbahasa Inggeris bertajuk "Brunei (The Abode of Peace)" telah dicetak yang memuatkan peristiwa sepanjang bulan. Ia diedarkan sebanyak 500 naskhah dan diagihkan luar negeri.
  
1 Januari 1961Perkhidmatan Penerangan Brunei dan Perkhidmatan Radio Brunei digabungkan dan dikenali sebagai Jabatan Penyiaran dan Penerangan.
  
1 Jun 1975Jabatan Penyiaran dan Penerangan dipisahkan menjadi dua entiti, Penerangan ditetapkan untuk Bahagian Penerangan dan diletakkan dibawah bidang kuasa Pejabat Setiausaha Kerajaan.
  
1981Ditempatkan di Jalan Mc. Arthur.
  
1983Bahagian Penerangan dinaik taraf dan menjadi Jabatan Penerangan.
  
1 Januari 1984Jabatan Penerangan diletakkan dibawah bidang kuasa Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.
  
1 Disember 1985Pada 1 Disember, Jabatan Penerangan dan Radio Televisyen Brunei digabungkan and dikenali sebagai Jabatan Penyiaran dan Penerangan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.
  
Oktober 1985'Brunei Darussalam Newsletter' – sebuah terbitan bahasa Inggeris diperkenalkan.
  
20 Oktober 1986Jabatan Penerangan dan Radio Televisyen Brunei diletakkan dibawah Jabatan Perdana Menteri.
  
1 Mac 1991Jabatan Penerangan dan Radio Televisyen Brunei dipisahkan menjadi dua jabatan dan menjadi Jabatan Penerangan dibawah Jabatan Perdana Menteri.
  
1 April 2002Jabatan Penerangan menyambut Jubli Emas Penubuhan Jabatan Penerangan, 1952-2002.
  
Ogos 2005Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Negara Brunei Darussalam berkenan menjalani penempatan kerja di Jabatan Penerangan pada 27 Ogos.
  
Februari 2006Pelita Brunei, akhbar rasmi kerajaan meraikan Jubli Emas.
  
9 Julai 2008Pelita Brunei diterbitkan dua kali seminggu (setiap Rabu dan Sabtu) manakala versi online, Pelita Brunei Online tersedia dan dikemaskini setiap hari dan boleh dilayari melalui www.pelitabrunei.gov.bn.
  
18 Julai 2010Pelita Brunei diterbitkan tiga kali seminggu dengan memperkenalkan edisi Isnin sebagai tambahan kepada edisi Rabu dan Sabtu.
  
21 Mac 2012Jabatan Penerangan menerima tapak bagi kompleks baru jabatan.
  
1 April 2012Jabatan Penerangan menyambut 60 tahun Penubuhan Jabatan Penerangan, 1952-2012.
  
2014Bangunan tambahan Jabatan Penerangan mula digunakan.
  
8 Ogos 2016Jabatan Penerangan mula memperkenalkan E-paper Pelita Brunei yang boleh dimuat turun menggunakan telefon pintar atau tablet  melalui laman sesawang www.epaper.pelitabrunei.gov.bn
  
9 Mei 2017Jabatan Penerangan melancarkan Aplikasi Mudah Alih 'InfoDeptBN'.
  
14 Januari 2019Pusat Rujukan Penerangan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri